Regler og krav

Regler


 1. Det obligatoriske grej på pakkelisten i deltagerbrevet skal medbringes, uden dette får patruljen IKKE lov til at starte.
 2. Man skal altid overholde færdselsreglerne.
 3. Patruljen skal altid gå samlet og må på intet tidspunkt dele sig op.
 4. Tørklæde og reflekser skal bæres synligt under hele løbet.
 5. Patruljen skal være selvforsynende under hele løbet, de må ikke modtage hjælp udefra.
 6. Patruljen udgår fra konkurrencen, hvis den er under 3 personer.
 7. Patruljen skal hjælpe de andre patruljer, hvis et uheld eller anden fare skulle opstå.
 8. Hvis en patrulje ønsker at udgå, meddeles det som udgangspunkt straks til det tilstedeværende postmandskab, eller ved brug af det udleverede nødnummer.
 9. Alt affald skal samles op og medbringes under løbet i plastikposer eller ligende.
 10. Billeder og video, der bliver taget under løbet, må blive brugt af Invictus og i anden spejder sammenhæng. Hvis man ikke ønsker billeder og video af en bliver brugt skal det underrettes til løbslederne senest 3 dage før løbets start.
 11. Deltagere på løbet må under ingen omstændigheder være påvirket af eller indtage alkohol og/eller stoffer under løbet.

Krav


 1. Alle deltagre skal være fyldt 13år og ikke være fyldt 18år ved løbets start
 2. Paruljen skal bestå af min. 3 og maks. 6 personer
 3. Alle deltagere skal kunne tilbagelægge en distance på 40-50km på 35 timer.
 4. Alle i patruljen skal kunne svømme 300m i åbent vand